CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно молодые красивые

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно молодые красивые
, loading.

Tko bychom v dnen Americe hledali lep pklad veejnho intelektula, ne byl historik, profesor na Newyorsk univerzit Tony Judt, kter zemel.

Srpna v New Yorku na nsledky amyotrofn laterln sklerzy, znm tak jako Lou Gehrighova nemoc.

Zmiuji tuto pinu jeho smrti proto, e i zpsob, jakm se s n snail vypodat, o nm hodn vypovd.

Jet vloni v jnu, a se u nemohl pohybovat a mluvil jen s pomoc uml ventilace, pednesl na Newyorsk univerzit zsadn penku.

Shldnout je j mon.

ZDE, v New York Review of Books pozdji popsal postup tto nemoci, kter lovka postupn paralyzuje, ale pitom nezasahuje mozek.

U nkoho, jako teba u slavnho astrofyzika Stephena Hawkinga, se jej postup zpomal, ale to je bohuel dost vzcn.

I proto je obdivuhodn, e Tony Judt dokzal s vdomm blzk smrti nejen dle pednet, ale i napsat nkolik zsadnch esej a dokonce i knihu.

Ill Fares the Land.

Tony (budu pouvat nadle jen jeho prvn jmno, nebo jsme byli ptel) byl nejenom autorem mnoha knih (u ns vylo nedvno jeho monumentln dlo Povlen Evropa ale tak astm pispvatelem do rznch asopis a novin, zejmna kmenovm autorem.

New York Review of Books.

Rozsah jeho znalost, stejn jako schopnost nastolovat zsadn otzky doby, byly obdivuhodn.

Byl v centru mnoha zsadnch intelektulnch kontroverz i debat v USA i v Evrop.

V naem kontextu bychom Judta zaadili mezi levicov liberly.

Ve skutenosti ho bylo tk zaadit do jakkoliv katulky.

Podobn jako mnoho pednch intelektul druh poloviny.

Stolet, proel nkolika nzorovmi obraty.

Letech dva roky v Izraeli (jako len kibutzu pozdji ve Francii, Velk Britnii, a v poslednch letech v USA.

Kvli tomu, e se svch nzorech na Izrael posunul od zancenho zastnce nrodnho izraelskho sttu ke kritice nkterch politickch krok souasnho Izraele, si vyslouil ostr odmtnut ze strany ortodoxnch zastnc souasn izraelsk politiky.

Zejmna kontroverzn byl jeho text, publikovan roce 2003, v nm navrhnul transformaci Izraele do sttu dvou nrod, id a Palestinc, co vyvolalo intenzivn diskuse jak v USA, tak v Izraeli.
More articles

Порно фото зрелых

Topics, Torrent, Replies, Last Post.

Web Statistics in this section, some html and server information for.Platform Statistics, you can see from which platforms most visitors come.

Session, new Session…

30 Dec 2019, 21:40

Порно 40

Video
30 Dec 2019, 19:22

Порно с дочкой

Loli
30 Dec 2019, 15:09
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>