CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно слив

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно слив
mikroip pro vnitn uit v zavacm stroj ivch lidskch bytost.

Jakkoliv to me znt pro nkoho a fantasticky, tak pesto jde o realitu: Evropsk unie uinila2 na svm zem podobn krok ji v srpnu 2010, kdy podpoila udlen tzv.

Certifiktu CE 3 pro elektronick systm ve zmnnch liv.

Uvedenmi kroky se otevely dvee k prodeji tzv.

Tabletek s ipem v rmci euro-atlantickho prostoru pro obchodn spolenost.

Proteus Digital Health a k praktick realizaci vize tzv.

Totln digitln medicny ve spojen s velkmi globlnmi hri, mezi n pat farmaceutick giganty4, vznamn nadace5 a spolupracujc svtov vldy.

Digitln lkask pe m tvoit v uvozovkch nov/asn svt 6, kde kad pedepsan nebo voln nakoupen lk obsahuje mikroip, kter zaru nejen vstebn inn lebn ltky v lidskm organismu, ale tak poslze vylouen ipu z tla pirozenou cestou (ppadn jeho postupn vstebn) a hlavn.

Za vm stoj prv vynlez pilulky s mikroipem, kter je napjen z fyziologickch proces v lidskm tle.

Zskanou energii7 ip vyuv k odesln nejrznjch informac skrze ivou tk teba do mobilnho telefonu ( tzv.

Chytr aplikace ) a odtud do prosted Internetu.

Lka (bohuel nejen on) tak bude moci sledovat on-line prbh lby, de-facto tak soukrom ivot svho pacienta a mt i detailn pehled o jeho zvycch, pozici pmo na map, zdravotnm stavu, tlesn teplot, hladin hormon, tepov frekvenci.

Investoi z celho svta ji plnuj doclen gigantickch trnch obrat.

Dky spoluprci se zdravotnmi pojiovnami a pedn s vldami, kter se lobbist sna pesvdit o elnosti zaveden povinn konzumace pilulek s ipem a navazujcho systmu digitln pe, podobn jako se jim to ji povedlo v ppad uritch vakcn nebo ipovn zvat.

Otzka zn: Je to sprvn?

Nick Pickles a editel organizace, big Brother Watch, kter hj zachovn obanskch svobod, sdlovacm prostedkm oficiln ekl: Tahle technologie m v sob obrovsk ziskov potencil pro oblast zdravotn pe, ale nemla by bt zavdna do praxe na kor zachovn soukrom pacient.

Pacienti a jejich rodiny, kte se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by mli bt seznmeni s nsledky svho konn a mli by mt k dispozici kompletn rozpis dat, kter jsou o nich zaznamenvna a kdo vechno k nim m pstup.

8, prestin rozhlasov stanice esk rozhlas Plus zveejnila na svm webu.

Ervna 2013 pln americk spolenosti.
More articles

Порно видео женщин

11:43 03:14 13:18 12:52 05:09 07:19 04:58 03:56 14:34 07:52 04:29 06:00 00:51 13:21 05:59 05:27 05:59 05:29 06:37 02:55 03:39 01:52 08:16 01:42 15:19 13:42…

25 Dec 2019, 05:35

Порно видео смотреть онлайн

Photo, Boy
25 Dec 2019, 08:51

Лучшее порно бесплатно

Boy, Girl, JB
25 Dec 2019, 01:41
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>