CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно самое

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно самое
make a purchase.

Likova reforma - utajen ztrta koncepce.

2009 11:38, peteno 19832 krt, v kvtnu roku 2008 pedstavil ministr Lika prvn verzi tzv.

Bl knihy tercirnho vzdlvn.

Tento strategick podklad pro plnovanou reformu tercirnho vzdlvn byl vytvoen tmem lid kolem prof.

Matj a nesl jasn rukopis neoliberlnho pstupu ke svtu obecn a vzdln zvlt.

Vysok koly byly pedstaveny jako firmy zprostedkovvajc vzdln, studenti pak jako klienti tchto firem.

Z tohoto hlediska bylo vysokm kolm vyteno, e dky nezvislosti na trnm prosted produkuj absolventy zastaral, ppadn zcela nevyhovujc poptvce trhu prce.

Pro zajitn racionlnho chovn klient (rozumj: student) i firem bylo proto navreno koln, pro vy flexibilnost vysokch kol pak podstatn zven centrln pravomoc generlnho editele rektora a sprvnch rad, jejich sloen by mlo za elem lepho ten poptvky trhu.

Psoben trnch mechanism zavedench kolnm tak umonilo uvolnit nkdej regulativy, take bylo mon zjednoduit jak akreditace jednotlivch obor, tak jmenovn akademik profesory a docenty, nehled na snen doposud nutnho rozdlu mezi kolami veejnmi a soukrommi (pokud veejn.

Z tto koncepce pirozen vyplvaj i dal zmny v rtorice: clem studia nen vzdln, ale kompetence, clem vdy nen poznn, ale inovace.

Jakkoli je zvlt pro zstupce obor, jejich absolventi nachzej uplatnn pedevm ve sttnm sektoru a kulturnch i neziskovch institucch, a obor, kter se zabvaj pedevm zkladnm vzkumem, takovto reforma nepijateln (a obecn pro kohokoli, kdo chpe vznam.
More articles

Порно милфа

Videos I like 1080p 720p 1440p 720p 720p 1080p 1080p 720p 720p 1080p 1080p 720p 1080p 1080p 360p 1080p 720p 1080p 1080p 1080p 1080p 1440p 720p…

17 Dec 2019, 09:09

Порно милф

Porno, Child, Photo
17 Dec 2019, 17:16

Порно пьяные

Girl
17 Dec 2019, 03:02
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>